ZAGRANICZNI NABYWCY SZANSĄ DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Powodów, dla których obcokrajowcy decydują się na zakup nieruchomości poza granicami własnego kraju jest wiele. Trudna sytuacja polityczna, rosnące koszty utrzymania nieruchomości, mała dostępność mieszkań, niższe ceny czy po prostu bardziej sprzyjający klimat to tylko niektóre z nich. Część kupujących nabywa nieruchomości na własny użytek, a część traktuje je typowo inwestycyjnie. Istotna jest również polityka rządów poszczególnych państw, która niejednokrotnie zachęca cudzoziemców do zakupu nieruchomości, np. przez zagwarantowanie prawa do stałego pobytu na terytorium danego kraju.

Trudna sytuacja na rynku nieruchomości w kraju przyczyną aktywności Chińczyków

Jedną z grup, która najczęściej dokonuje zakupów nieruchomości poza granicami kraju są Chińczycy. Nie bez znaczenia są tutaj ceny nieruchomości, ale nawet w przypadku osób dysponujących dużym zasobem gotówki, zakup nieruchomości w kraju może być utrudniony. Odpowiedziana jest za to polityka chińskiego rządu, który ze względu na ilość obywateli nakłada limity na zakup mieszkań. Nieruchomości są natomiast jednym z bardziej popularnych sposobów na zainwestowanie pieniędzy, a także na rozproszenie majątku, co w obliczu polityki antykorupcyjnej Chin ma istotne znaczenie.

A jak sytuacja wygląda w Polsce?

Jeżeli chodzi o Polskę, Chińczycy nie stanowią specjalnie aktywnej grupy nabywców na rynku nieruchomości, choć ich wkład znacznie się zwiększa. Zdecydowane na prowadzenie natomiast wysuwają się w Stanach Zjednoczonych, gdzie stanowią grupę dwa razy liczniejszą od Kanadyjczyków, będących na drugim miejscu wśród obcokrajowców dokonujących największej liczby transakcji na rynku nieruchomości. W Polsce najliczniejszą reprezentację stanowią Niemcy, których do Polski zwabia zapewne niższa ceną nieruchomości. Stanowią oni aż 18% wśród cudzoziemców kupujących nieruchomości w Polsce. Drugą grupą są Ukraińcy,szukający ucieczki przed trudną sytuacją polityczną kraju, na trzecim miejscu Brytyjczycy.