Strefa kupującego

Jeśli szukasz ciekawej nieruchomości …

rozpoczynasz szukanie…

lub szukasz i szukasz …

to właśnie przyszedł czas na odpoczynek !!!

możesz usiąść wygodnie w fotelu

ponieważ resztę zrobimy my !!!!!

Prześlij e-mail, zadzwoń lub odwiedź nas w naszym biurze.
Określimy Twoje preferencje i oczekiwania związane z wymarzoną nieruchomością.
Następnie przedstawimy wyselekcjonowane oferty zarówno z bazy naszego biura, jak również wielu biur obrotu nieruchomościami z Poznania, z którymi współpracujemy.

Samo znalezienie odpowiedniej oferty to dopiero połowa sukcesu.

BEZPIECZEŃSTWO przy przeprowadzanej transakcji zapewnią Ci nasi agenci, dysponujący doświadczeniem oraz wiedzą o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach rynku nieruchomości.

Jeśli chcesz kupić nieruchomość zastanów się najpierw jakie warunki nieruchomość powinna spełniać, by najlepiej służyć Tobie, Twojej rodzinie czy Twojej firmie. Określ jakiej powinna być wielkości, w jakiej lokalizacji. Ważne jest by Twoje pragnienia były możliwe do spełnienia, by nieruchomość spełniająca wymagania miała cenę, którą jestes skłonny za nią zapłacić. Dobrze jest podzielić sobie kryteria, na te które są niezbędne oraz takie z których można ewentualnie zrezygnować. Jasne określenie cech nieruchomości pomoże Tobie oraz Twojemu agentowi w efektywnych poszukiwaniach.

Można spotkać się z różnymi opiniami na temat korzystania z usług agencji nieruchomości. Jesteśmy stanowczo przeciw korzystaniu z agencji, których ani pracownicy ani właściciele nie mają licencji zawodowej, lub korzystają z licencji osób trzecich. Takie agencje działają na skraju prawa – czy zatem zapewnią Tobie stuprocentowo bezpieczny przebieg transakcji? Jeśli chcesz zaoszczędzić swój czas i pieniądze wybierz profesjonalne biuro obrotu nieruchomościami. Spotkaj się z agentem, zobacz czy jest komunikatywny i czy ma niezbędną wiedzę o rynku nieruchomości.

Obejrzyj kilka nieruchomości. Tylko przez porównywanie ofert możesz utwierdzić się w przekonaniu, o wyższości danej oferty nad inną. Skorzystaj też z rady agenta. Agent ogląda wiele nieruchomości i znając Twoje potrzeby będzie mógł trafnie doradzić.

Jeśli już podejmiesz decyzję o zakupie/najmie agent pomoże ci zawrzeć umowę z właścicielem, zabezpieczy twoje interesy, pomoże w negocjacjach cenowych i ustalaniu pozostałych warunków transakcji, a następnie – w toku transakcji – będzie czuwał nad ich realizacją. Będziesz mógl liczyć na jego pomoc, aż do czasu fizycznego przejęcia nieruchomości.

 

KREDYT PREFERENCYJNY Z DOPŁATĄ – Rządowy program “Rodzina Na Swoim”.

Preferencyjność kredytu z dopłatami Skarbu Państwa w ramach Rządowego programu “Rodzina na Swoim” polega na tym, iż część należnych Bankowi odsetek, w okresie pierwszych ośmiu lat spłaty pokrywana jest przez Skarb Państwa (dopłaty do oprocentowania realizowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego).  

Kredyt jest udzielany na podstawie Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dziennik Ustaw nr 183 z dnia 11 października 2006 r., poz. 1354) z późn. zm.

Specyfika kredytów z dopłatami Skarbu Państwa w ramach programu “Rodzina na swoim”:

 • kredyt udzielany w PLN,
 • lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium RP,
 • dopłaty do kredytu udzielane przez pierwszych 8 lat,
 • dopłata stanowi równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu naliczania dopłaty
 • powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2, (50m2 w przypadku singli)
 • podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego
  • w przypadku, gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie przekracza 50m2, (30m2 w przypadku singli), a dla domu jednorodzinnego 70m2, jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia pozostającego do spłaty,
  • w przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50m2 i 70m2, jako podstawę naliczenia dopłat przyjmuje się część zadłużenia pozostającego do spłaty stanowiącego iloczyn równowartości tego zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50m2 (dla lokali)/ 70m2 (dla domu) i powierzchni użytkowej finansowanego lokalu/domu jednorodzinnego,

Procedura przyznania kredytu z dopłatami nie różni się zasadniczo od tej, jaka obowiązuje w przypadku ubiegania się o „standardowy” kredyt hipoteczny. Należy jednak zaznaczyć, iż nie jest to kredyt dla wszystkich. Mogą go otrzymać:

 • małżonkowie (jako współkredytobiorcy), przynajmniej jedno z małżonków musi mieć maksymalnie 35 lat,
 • osoby samotnie wychowujące dziecko – małoletnie lub uczące się, które nie ukończyło 25 lat,
 • osoby samotnie wychowujące dziecko – na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na jego wiek).
 • single – wiek maksymalnie 35 lat.

Drugim warunkiem udziału w programie Rodzina na swoim jest to, iż w chwili ubiegania się o kredyt nie można mieć własnego mieszkania (również spółdzielczego własnościowego) ani domu. Wykluczona jest również współwłasność. Można być natomiast najemcą mieszkania lub mieć spółdzielcze lokatorskie prawo do niego – trzeba się jednak zobowiązać do rezygnacji z w/w lokalu w ciągu sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności nabytego mieszkania lub domu. W przypadku budowy, termin biegnie od czasu uzyskania prawa zamieszkania w wybudowanym domu jednorodzinnym (na który został udzielony kredyt preferencyjny) – termin jest regulowany przez przepisy prawne i zgodnie z „Prawem Budowlanym”, w domu można zamieszkać po upływie 21 dni od zgłoszenia końca budowy w nadzorze budowlanym. Należy zatem w tych terminach wypowiedzieć członkostwo w spółdzielni lub rozwiązać umowę najmu i opuścić zajmowany dotychczas lokal.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM?

Kolejnym warunkiem jest rodzaj finansowanej nieruchomości. Kredyt preferencyjny może być przeznaczony na:

 • kupno gotowego lub będącego w budowie mieszkania albo domu jednorodzinnego od osoby fizycznej, dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej – zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym,
 • budowę domu jednorodzinnego,
 • nadbudowę, przebudowę, rozbudowę lub adaptację budynku mieszkalnego w celu uzyskania mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość – rozbudowa w celu powiększenia przestrzeni mieszkalnej nie będzie kredytowana.

Ustawodawca nałożył jednak pewne ograniczenia co do metrażu nieruchomości. Powierzchnia użytkowa nabywanego lub budowanego domu, ustalona na podstawie odpowiednich dokumentów, nie może przekroczyć 140 mkw. (w przypadku mieszkania górny limit to 75 mkw., przy zakupie przez singla limit to 50 mkw) – przy czym dopłata do kredytu obejmowałaby w przypadku domu 70 mkw. a w przypadku mieszkania 50 mkw. (i 30 mkw w przypadku singla). Oznacza to, że nadwyżkę w metrażu trzeba pokryć z własnych środków czyli zapłacić pełne odsetki.

KLUCZOWE ZAGADNIENIE – CENA

Zarówno w przypadku mieszkań jak i domów, koszt budowy lub cena zakupu nie mogą przekroczyć określonego limitu – ustalanego oddzielnie dla miast wojewódzkich i reszty województwa. Jest on publikowany co kwartał, podobnie jak stopa referencyjna stanowiąca podstawę do dofinansowania odsetek. W trzecim kwartale 2011 roku po zmianach górny limit cen metra kwadratowego wynosi:

– dla miasta Poznania – 5 130 zł (rynek pierwotny) oraz 4 104 zł (rynek wtórny)

– dla reszty województwa wielkopolskiego – 3 322 zł (rynek pierwotny) oraz 2 657,6 zł (rynek wtórny)