OŻYWIENIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIĘKI PROGRAMOWI MIESZKANIA DLA MŁODYCH

Program Mieszkania dla Młodych stanowi projekt wspierający młodych ludzi w zakupie ich pierwszego mieszkania. Projekt jest nie bez znaczenia również dla rynku nieruchomości, branża odnotowała wyraźne ożywienie już pod koniec 2015 roku.

Program Mieszkania dla Młodych – czy rzeczywiście ożywił rynek nieruchomości?

Początkowo program Mieszkania dla Młodych był jeszcze w fazie rozwoju, zatem jego wpływ na rynek nieruchomości na początku roku 2015 był znikomy. Powodem takiej sytuacji był fakt, iż program nie obejmował rynku wtórnego. Ponadto, wskazuje się na fakt, iż program działał bardzo słabo w mniejszych miejscowościach.

Rynek wtórny bodźcem dla inwestycji na rynku pierwotnym

Pod koniec 2015 roku sytuacja jednak uległa zmianie. Już w jesieni, program Mieszkania dla Młodych spowodował wyraźne ożywienie na rynku wtórnym. Właściciele mieszkań, którzy sprzedali swoje mieszkania na rynku wtórnym, inwestowali swoje środki niejednokrotnie w mieszkania o wyższym standardzie na rynku pierwotnym, co spowodowało spore ożywienie na rynku nieruchomości. Co więcej, doprowadzono też do urealnienia progów uprawniających do skorzystania z programu. To spowodowało, że mógł on objąć swym zasięgiem znacznie więcej młodych ludzi mieszkających w takich miastach jak Kraków, Wrocław czy Warszawa.

Program Mieszkania dla Młodych to nie wszystko

Jednak dla tych, którzy upatrują wzrostu koniunktury głównie w programie Mieszkania dla Młodych, warto podkreślić, że jest to zaledwie jeden z kluczowych elementów. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż wśród młodych Polaków dominuje optymistyczne nastawienie, jeśli chodzi o przyszłość. Młodzi ludzie mają stabilne zatrudnienie, co przekłada się na większa ilość zaciągniętych kredytów mieszkaniowych, nawet mimo wydłużenia procedur.

Podsumowując…

Rok 2015 przedstawia się bardzo dobrze na rynku nieruchomości. Niemałe znaczenie miał w tym wypadku program Mieszkania dla Młodych, jednak należy podkreślić, że to tylko jeden z wielu bodźców.