GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI WEDŁUG NOWYCH ZASAD

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie na początku 2010 roku wprowadziła kilka istotnych zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Główne zmiany dotyczyły nie tylko szczegółowych zasad gospodarowania tymi nieruchomościami, ale także ich podziału czy scalania. Co więcej, nowelizacja uszczegóławia i zmienia przepisy dotyczące pierwokupu czy wywłaszczania takich nieruchomości.

Co się zmieniło po nowelizacji?

Bonifikaty o charakterze generalnym

Instytucje zarządzające nieruchomościami mogą zastosować bonifikaty generalne, a nie tylko indywidualne, jak to miało miejsce do tej pory. Teraz bonifikaty mogą objąć kilka nieruchomości, które spełniają określone warunki np. bonifikata 15% uwzględniana przy sprzedaży obiektów pod konkretny typ inwestycji.

Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców lub dzierżawców bez konieczności przetargu

Nowelizacja dopuszcza sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych oraz gruntów, które są niezbędne do racjonalnego korzystania z obiektu. Decyzja taka musi zostać podjęta na drodze uchwały lub zarządzenia.

Obowiązek postępowania wywłaszczeniowego

Jeżeli rokowania dotyczące umowy o nabycie prawa do konkretnej nieruchomości nie zakończą się porozumieniem w ciągu dwóch miesięcy, wtedy instytucje mają obowiązek wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

Nieodpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Ustawa przywraca taką możliwość, ujednolicając tym samym praktyki instytucji samorządowych w tym zakresie. Ma ona jednak odniesienie wyłącznie do spółdzielni, które uzyskały prawo użytkowania wieczystego na drodze tzw. dekretu warszawskiego lub w zamian za przejęcie nieruchomości gruntowej lub wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa.

Podsumowując…

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie procedur oraz ujednolicenie praktyk dotychczas stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.