2015 ROK RAJEM DLA DEWELOPERÓW

Na rynku mieszkań w 2015 roku odnotowano rekordowy wzrost koniunktury. Według szacunków ekspertów sytuacja ta ma się utrzymać również w kolejnych latach. Wielu inwestorom udało się sprzedać mieszkania jeszcze w początkowej fazie budowy, a firmy deweloperskie uzyskały aż o 25% więcej pozwoleń na budowę niż w roku 2014.

Jakie są przyczyny takiego zainteresowania Polaków nieruchomościami?

2015 rok jest rokiem wdrożenia rządowego programu Mieszkania dla Młodych. Z pewnością jego wdrożenie wpłynęło na rynek nieruchomości, warto jednak podkreślić, że korzystna koniunktura jest wypadkową wielu czynników, a program MdM jest tylko jedną ze składowych. Obok niego warto wymienić również:

  • Rekordowo niskie stopy procentowe,
  • Zapowiadany przez banki wzrost minimalnego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu na zakup nieruchomości,
  • Chęć zakupu mieszkań nowoczesnych i o podwyższonym standardzie,
  • Chęć dokonania długotrwałej inwestycji i czerpania zysków z wynajmu nieruchomości,
  • Wzmożone działania marketingowe firm działających na rynku nieruchomości.

Przede wszystkim, coraz więcej Polaków dostrzegło w zakupie nieruchomości szansę na długotrwałą inwestycję. Na takie ożywienie na rynku z pewnością mają wpływ rekordowo niskie stopy procentowe, co sprawia, iż zakładanie lokat bankowych jawi się jako niezbyt opłacalna inwestycja. Znacznie łatwiej czerpać długotrwałe zyski z wynajmu nieruchomości.

Co więcej, nie bez znaczenia są też zapowiadane dalsze utrudnienia zapowiadane przez banki w procedurze otrzymania kredytu na zakup nieruchomości. Wymienia się tu między innymi zwiększenie minimalnej kwoty wkładu własnego, co może stanowić zaporę dla wielu młodych ludzi.

Podsumowując…

Na wyjątkowo korzystną sytuację na rynku nieruchomości w Polsce w 2015 roku miało wpływ wiele czynników. Szacuje się, że trend ten się utrzyma i w 2016 roku również branża nieruchomości będzie odnotowywać zyski.